Problematika zpracování organických odpadů


Potravinové odpady představují cca 10 - 20% domácího odpadu a jsou velmi problematickou součástí odpadu. Každý krok zpracování potravinového odpadu je rizikový z hlediska sanitárního, ohrožení zdraví občanů a životního prostředí.

Zpracování v kompostárnách se jeví jako nejvíce přátelské k životnímu prostředí, k tomuto se však váže komplexní logistika, jako speciální nádoby pro sběr odpadu, svoz speciálními nákladními vozy, kompostárny, zpracování odpadu a použití výsledného produktu při rekultivacích.

Další možností je spalování ve speciálních spalovnách, které při procesu produkují energii, vzhledem k vysokému obsahu vody v potravinových odpadech je však nutno dodat k dokonalému spálení více energie, než se ze spalování získá.

V ČR se potravinový odpad obvykle sváží na skládky s ostatním směsným odpadem, kde se samovolně rozkládá, přičemž se do atmosféry uvolňuje metan, skleníkový plyn. Zajisté znáte ten charakteristický zápach skládky, to je bioplyn neboli metan.

Předpoklad při správném používání drtičů odpadu je ten, že se z potravinového odpadu stává kapalina, která se samospádem přepravuje do obecních čističek odpadních vod. Zde je již odpadní voda zpracována obvyklou cestou, tedy využitím přírodních anaerobních procesů, principu na kterém funguje každá moderní ČOV. 

Potravinové zbytky již před zpracováním v drtiči obsahují průměrně 70% vody, podobně jako lidské exkrementy, které do kanalizace denně splachujeme. Po podrcení zbytků v drtiči společně s tekoucí vodou se následná emulze snadno odplaví pomocí kanalizačního potrubí do ČOV, kde se po zpracování přemění na organická hnojiva a bioplyn (metan). Tento plyn je následně spalován v kogeneračních jednotkách a produkovaná elektrická energie je kvalifikována jako zelená. Odpadní teplo se používá k vytápění kancelářských budov ČOV a  vyhřívání vyhnívacích nádrží. Hnojivo je obvykle využito při rekultivacích. 

(Informace o procesech získány při exkurzi ČOV v Ostravě - Přívoze, otevřeno pro veřejnost obvykle každý rok na Den vody)

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně drtičů odpadu, kuchyňských baterií a dřezů, neváhejte a zavolejte nebo napište na níže uvedené kontakty.

Telefon: 737 991 923

email: valka@imperamaxima.cz

 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Srovnání drtičů potravinového odpadu aneb který drtič je pro vás nejlepší?

Požadavek na montáž drtiče odpadu v domácnosti - formulář